งานราชการ

ดูด่วน ตำแหน่งงานราชการว่าง กว่า 250 อัตรา ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2564

ตำแหน่งงานราชการว่าง กว่า 250 อัตรา

1.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานบริการ (ด้านการเงินและบัญชี) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637577229990647194

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

2.) ชื่อตำแหน่งงาน : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมป่าไม้
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637577227827859396

3.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 50 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมป่าไม้
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637577218314092681

4.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมป่าไม้
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637577210242794504

5.) ชื่อตำแหน่งงาน : นิติกรปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมป่าไม้
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637577201143142521

6.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637577324869327854

7.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมการจัดหางาน
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637577320352953921

8.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานแรงงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมการจัดหางาน
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637577316661675437

9.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักทรัพยากรบุคคล
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมการจัดหางาน
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637577315529893449

10.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักสถิติ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมการจัดหางาน
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637577313640886132

11.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมการจัดหางาน
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637577312587260281

12.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637577281467279615

13.) ชื่อตำแหน่งงาน : นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมป่าไม้
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637577271106667417

14.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานป่าไม้ปฎิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมป่าไม้
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637577263653246324

15.) ชื่อตำแหน่งงาน : นายช่างโยธาปฏิบัิติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมป่าไม้
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637577259149986414

16.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานบริหารทั่่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637577254903190955

17.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานบริหารทั่่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637577240768912128

18.) ชื่อตำแหน่งงาน : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 – วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637577055846548022

19.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637575388068673970

20.) ชื่อตำแหน่งงาน : ภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637575381567342550

21.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง)
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมประมง
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637575356379156305

22.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สถาบันพระบรมราชชนก
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637575344832318024

23.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สถาบันพระบรมราชชนก
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 – วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637575342195893392

24.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สถาบันพระบรมราชชนก
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 – วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637575333481250085

26.) ชื่อตำแหน่งงาน : นิติกร
จำนวนตำแหน่งว่าง : 51 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637575492589997572

27.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 15 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637575487738077050

28.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637575468949344046

29.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637575416942824688

30.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637575412763713347

31.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 – วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637575579874902841

32.) ชื่อตำแหน่งงาน : วิศวกรไฟฟ้า
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637575557965877577

33.) ชื่อตำแหน่งงาน : วิศวกรโยธา
จำนวนตำแหน่งว่าง : 14 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637575556463010284

34.) ชื่อตำแหน่งงาน : นิติกร
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637575555210481879

35.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637575554074821861

36.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637575553252106931

37.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637575552335709675

38.) ชื่อตำแหน่งงาน : นายช่างไฟฟ้า
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637575551497918712

39.) ชื่อตำแหน่งงาน : นายช่างเครื่องกล
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637575550626739638

40.) ชื่อตำแหน่งงาน : นายช่างโยธา
จำนวนตำแหน่งว่าง : 39 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637575549722892495

41.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637575548181951135

42.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการพัสดุ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก)
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมควบคุมโรค
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637575546608013712

43.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักจัดการงานทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637575531622671319

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button