สื่อการสอน

ดาวน์โหลดชุดกิจกรรมการเรียนรู้ DLTV ระดับอนุบาล – ม.3 ภาคเรียนที่ 1/2564

ดาวน์โหลดชุดกิจกรรมการเรียนรู้ DLTV ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1/2564

ดาวน์โหลดชุดกิจกรรมการเรียนรู้ DLTV ระดับอนุบาล - ม.3 ภาคเรียนที่ 1/2564

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1/2564 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR Code ด้านล่าง

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

***หมายเหตุ***วิดีโอ เสียง ภาพ การเรียนการสอน และคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน และเอกสารประกอบการเรียนการสอน ระดับชั้นอนุบาล (อ.1-3) ประถมศึกษา (ป.1-6) และมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน การถ่ายทอดความรู้ทางการศึกษา โดยมิได้เป็นการกระทำเพื่อหากำไร ห้ามมิให้ผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อผู้อื่นหรือสาธารณชนเพื่อหากำไรหรือผลประโยชน์อย่างอื่นในทางการค้า หรือการกระทำในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มูลนิธิฯ

ไปที่หน้าดาวน์โหลด : https://www.dltv.ac.th/content/content-detail/10713/1001

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button