ข่าวชาวบ้าน

ปิดแคมป์ก่อสร้าง ห้ามทานอาหารในร้าน – ห้างฯ ปิด 3 ทุ่ม เริ่ม 28 มิ.ย. 64

ปิดแคมป์ก่อสร้าง ห้ามทานอาหารในร้าน – ห้างฯ ปิด 3 ทุ่ม เริ่ม 28 มิ.ย. 64

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา) ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป

ปิดแคมป์ก่อสร้าง ห้ามทานอาหารในร้าน - ห้างฯ ปิด 3 ทุ่ม เริ่ม 28 มิ.ย. 64 ปิดแคมป์ก่อสร้าง ห้ามทานอาหารในร้าน - ห้างฯ ปิด 3 ทุ่ม เริ่ม 28 มิ.ย. 64 ปิดแคมป์ก่อสร้าง ห้ามทานอาหารในร้าน - ห้างฯ ปิด 3 ทุ่ม เริ่ม 28 มิ.ย. 64 ปิดแคมป์ก่อสร้าง ห้ามทานอาหารในร้าน - ห้างฯ ปิด 3 ทุ่ม เริ่ม 28 มิ.ย. 64 ปิดแคมป์ก่อสร้าง ห้ามทานอาหารในร้าน - ห้างฯ ปิด 3 ทุ่ม เริ่ม 28 มิ.ย. 64 ปิดแคมป์ก่อสร้าง ห้ามทานอาหารในร้าน - ห้างฯ ปิด 3 ทุ่ม เริ่ม 28 มิ.ย. 64

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button