งานราชการงานราชการทั้งหมดพนักงานราชการ

ว่าง รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ว่าง รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.พังงา) จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 – วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637613657050810846

2.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.ตรัง) จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 – วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637613657050810846

3.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.นครศรีธรรมราช) จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 – วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637613657050810846

4.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.สงขลา) จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 – วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637613657050810846

5.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.ชุมพร) จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 – วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637613657050810846

6.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.อำนาจเจริญ) จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 – วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637613657050810846

7.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.สิงห์บุรี) จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ช่วงรับสมัคร : ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637613657050810846

8.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.กระบี่) จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ช่วงรับสมัคร : ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637613657050810846

9.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.ระนอง) จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ช่วงรับสมัคร : ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637613657050810846

10.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.นครสวรรค์) จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ช่วงรับสมัคร : ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637613657050810846

11.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.พัทลุง) จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ช่วงรับสมัคร : ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637613657050810846

ที่มา : [email protected]

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button