ข่าวชาวบ้าน

ราชกิจจาฯ​ประกาศ ห้ามชุมนุม – มั่วสุม ในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ทั่วราชอาณาจักร ป้องกันโควิด19

ราชกิจจาฯ​ประกาศ ห้ามชุมนุม – มั่วสุม ในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ทั่วราชอาณาจักร ป้องกันโควิด19

การระบาดของโรคโควิด – 19 อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทวีความรุนแรง​ จนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุข​ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาจึง​เผยแพร่ประกาศ ห้ามชุมนุม ทำกิจกรรม มั่วสุม ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ทั่วประเทศ

มีสาระสำคัญดังนี้
1️⃣ ให้ยกเลิกประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับ​ความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (ฉบับที่ 3​ และ​ ฉบับที่​ 5)
.
2️⃣ ห้ามมิให้มีการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพรโรค หรือการกระทำอันเป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน หรือการกลั่นแกล้งเพื่อแพร่โรค ณ ที่ใด ๆ ทั่วราชอาณาจักร
.
3️⃣ ห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือการทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ในพื้นที่ที่มีประกาศหรือคำสั่งกำหนดเป็น​ “พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด” รวมทั้ง “พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง หรือพื้นที่เฝ้าระวัง” เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
.
4️⃣ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
5️⃣ มีผลตั้งแต่ 16 ก.ค. 64 เป็นต้นไป
.
อ่านประกาศฯ ฉบับเต็ม คลิก​https://bit.ly/2TgNAcJ

 

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่มา : เพจ กรมประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button