ข่าวการศึกษา

ศธ.ชวนส่งผลงานเข้าประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0

ศธ.ชวนส่งผลงานเข้าประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0

ศธ.ชวนส่งผลงานเข้าประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเชขาธิการสภาการศึกษา onec.go.th คลิก

ไฟล์แนบ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button