หนังสือราชการ

แบบฟอร์ม เก็บข้อมูลนักเรียนเพื่อจ่ายเงิน 2,000 บาท

แบบฟอร์ม เก็บข้อมูลนักเรียนเพื่อจ่ายเงิน 2,000 บาท

ตามที่ สพฐ. ได้แจ้งหนังสือ ว 2487 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รักครู. com จึงนำแบบฟอร์มที่ สพฐ. โดยสำนักนโยบายและแผนได้จัดทำไว้แยกออกมาอีกที่หนึ่ง เพราะเว็บไซต์อาจจะล่มเลยเอามาเก็บไว้ใน google drive ให้โหลดกันสะดวกขึ้น  สามารถโหลดได้ที่ลิ้งก์ด้านล่างเลย

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button