ข่าวการศึกษา

สพฐ.วางแผนเตรียมบรรจุครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 จำนวน 5,041 คน

สพฐ.วางแผนเตรียมบรรจุครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 จำนวน 5,041 คน

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3450 การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564

สพฐ.วางแผนเตรียมบรรจุครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 จำนวน 5,041 คน
0.หนังสือ ศธ04009-ว3450
1.สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
2.สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
3.สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่มา : สพร.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button