ข่าวการศึกษา

สพฐ.วางแผนเตรียมบรรจุครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 จำนวน 5,041 คน

สพฐ.วางแผนเตรียมบรรจุครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 จำนวน 5,041 คน

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3450 การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564


0.หนังสือ ศธ04009-ว3450
1.สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
2.สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
3.สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ที่มา : สพร.

Back to top button