อบรมออนไลน์

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม OBEC Webinar พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สพฐ. 14 สิงหาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม OBEC Webinar พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สพฐ.14 สิงหาคม 2564

หลังจากวันที่ 14 สิงหาคม 2564 ที่ ครู สพฐ. ได้อบรม OBEC Webinar พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สพฐ. แล้ว ทางสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจกเอกสารประกอบการอบรมและคู่มือใช้งานโปรแกรมต่างๆ  ทางเว็บ รักครู.com จึงได้รวบรวมไว้เพื่อให้สะดวกแก่เพอนครูได้ดาวน์โหลดไปใช้งาน และเผื่อวันนึงเวบไซต์ต้นทางได้หายไป  ตามรายละเอียดดังนี้

14 สิงหาคม 2564 – ช่วงที่ 1

1. Review Teaching Tools ในการจัดการเรียนการสอน  คลิกดาวน์โหลด

2. การสร้างห้องเรียนออกไลน์ Google Workspace คลิกดาวน์โหลด
3. การสร้างห้องเรียนออนไลน์ Microsoft365คลิกดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งาน Micrisoft Teams คลิกดาวน์โหลด
4.  การสร้างห้องเรียนออนไลน์ Zoom/ WebEx/Messenger Rooms/Line Meeting/YouTube/Facebook/Stream Yard
📝 เอกสารประกอบการบรรยาย  Zoom / Cisco WebEx / Messenger Room / Line Meeting /

หลักสูตรอื่นๆ จะอบรมในวันที่ 15 สิงหาคม 2564  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://webinar.dlit.ac.th/

Back to top button