อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ 10 หลักสูตร รับเกียรติบัตรจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ 10 หลักสูตร น่าสนใจมาก จาก สอศ. และ ศธ.

หลักสูตรอบรม ผู้ประกอบการออนไลน์ (Live) ซึ่งจัดโดย  วิทยาลัยบริหารการท่องเที่ยวและธุรกิจกรุงเทพ  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ

อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ 10 หลักสูตร รับเกียรติบัตรจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ 10 หลักสูตร รับเกียรติบัตรจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ซึ่งหลักสูตรที่ใช้อบรมเป็นหลักสูตร สำหรับสายไอที คุณครูยุคใหม่  ถึง 10 หลักสูตร  ดังนี้

 1. Start-Up Business สร้างแบรนด์สินค้าให้ปังบนโลก Online! 6 ก.ย. 2564 Time : 09.0012.00 AM

ฟอร์มลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeARZ

อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ 10 หลักสูตร รับเกียรติบัตรจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2. Business Model Canvas เข็มทิศนักธุรกิจพิชิตความสำเร็จ 7 ก.ย. 64 Time : 09.00 – 12.00 AM

ฟอร์มลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeARZ

อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ 10 หลักสูตร รับเกียรติบัตรจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. เริ่มต้นเป็น Youtuber สู่การสร้างรายได้และอาชีพ 8 ก.ย. 2564 Time : 09.00 – 12.00 AM

ฟอร์มลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeARZ

อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ 10 หลักสูตร รับเกียรติบัตรจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4. เทคนิคการแต่งภาพและตัดต่อวิดีโอ App canva 9 ก.ย. 64 Time : 09.00 – 12.00 AM

ฟอร์มลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeARZ

อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ 10 หลักสูตร รับเกียรติบัตรจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

5. กฎหมายที่ผู้ประกอบการออนไลน์ต้องรู้!!!!! 10 ก.ย. 2564 Time : 09.00 – 12.00 AM

ฟอร์มลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeARZ

อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ 10 หลักสูตร รับเกียรติบัตรจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

6. พื้นฐานการขายสินค้าออนไลน์บน Facebook 13 ก.ย. 64 Time : 09.00 – 12.00 AM

ฟอร์มลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeARZ

อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ 10 หลักสูตร รับเกียรติบัตรจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

7. การยิงแอดโฆษณาอย่างไร ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 14 ก.ย. 2564 Time : 09.00 – 12.00 AM

ฟอร์มลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeARZ

อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ 10 หลักสูตร รับเกียรติบัตรจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

8. พื้นฐานการขายสินค้าออนไลน์บน IG marketing 15 ก.ย. 64 Time : 09.00 – 12.00 AM

ฟอร์มลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeARZ

อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ 10 หลักสูตร รับเกียรติบัตรจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

9. พื้นฐานการขายสินค้าออนไลน์บน Tik tok marketing 16 ก.ย. 2564 Time : 09.00 – 12.00 AM

ฟอร์มลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeARZ

อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ 10 หลักสูตร รับเกียรติบัตรจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

10. เทคนิคนักธุรกิจยุค Covid ปั้นยอดขายสู่หลักล้าน 17 ก.ย. 64 Time : 09.00 – 12.00 AM

ฟอร์มลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeARZ

อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ 10 หลักสูตร รับเกียรติบัตรจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Youtube Live : YoutubeLiveBC-BAT

ลงทะเบียนรับวุฒิบัตร : https://forms.gle/k7uL6mjKkTQiwoQU7

ระบบค้นหาเกียรติบัตร https://script.google.com/macros/s/AKfycbzQ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button