อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ 10 หลักสูตร รับเกียรติบัตรจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ 10 หลักสูตร น่าสนใจมาก จาก สอศ. และ ศธ.

หลักสูตรอบรม ผู้ประกอบการออนไลน์ (Live) ซึ่งจัดโดย  วิทยาลัยบริหารการท่องเที่ยวและธุรกิจกรุงเทพ  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ

อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ 10 หลักสูตร รับเกียรติบัตรจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ 10 หลักสูตร รับเกียรติบัตรจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ซึ่งหลักสูตรที่ใช้อบรมเป็นหลักสูตร สำหรับสายไอที คุณครูยุคใหม่  ถึง 10 หลักสูตร  ดังนี้

 1. Start-Up Business สร้างแบรนด์สินค้าให้ปังบนโลก Online! 6 ก.ย. 2564 Time : 09.0012.00 AM

ฟอร์มลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeARZ

อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ 10 หลักสูตร รับเกียรติบัตรจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2. Business Model Canvas เข็มทิศนักธุรกิจพิชิตความสำเร็จ 7 ก.ย. 64 Time : 09.00 – 12.00 AM

ฟอร์มลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeARZ

อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ 10 หลักสูตร รับเกียรติบัตรจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. เริ่มต้นเป็น Youtuber สู่การสร้างรายได้และอาชีพ 8 ก.ย. 2564 Time : 09.00 – 12.00 AM

ฟอร์มลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeARZ

อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ 10 หลักสูตร รับเกียรติบัตรจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4. เทคนิคการแต่งภาพและตัดต่อวิดีโอ App canva 9 ก.ย. 64 Time : 09.00 – 12.00 AM

ฟอร์มลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeARZ

อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ 10 หลักสูตร รับเกียรติบัตรจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

5. กฎหมายที่ผู้ประกอบการออนไลน์ต้องรู้!!!!! 10 ก.ย. 2564 Time : 09.00 – 12.00 AM

ฟอร์มลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeARZ

อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ 10 หลักสูตร รับเกียรติบัตรจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

6. พื้นฐานการขายสินค้าออนไลน์บน Facebook 13 ก.ย. 64 Time : 09.00 – 12.00 AM

ฟอร์มลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeARZ

อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ 10 หลักสูตร รับเกียรติบัตรจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

7. การยิงแอดโฆษณาอย่างไร ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 14 ก.ย. 2564 Time : 09.00 – 12.00 AM

ฟอร์มลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeARZ

อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ 10 หลักสูตร รับเกียรติบัตรจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

8. พื้นฐานการขายสินค้าออนไลน์บน IG marketing 15 ก.ย. 64 Time : 09.00 – 12.00 AM

ฟอร์มลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeARZ

อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ 10 หลักสูตร รับเกียรติบัตรจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

9. พื้นฐานการขายสินค้าออนไลน์บน Tik tok marketing 16 ก.ย. 2564 Time : 09.00 – 12.00 AM

ฟอร์มลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeARZ

อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ 10 หลักสูตร รับเกียรติบัตรจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

10. เทคนิคนักธุรกิจยุค Covid ปั้นยอดขายสู่หลักล้าน 17 ก.ย. 64 Time : 09.00 – 12.00 AM

ฟอร์มลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeARZ

อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ 10 หลักสูตร รับเกียรติบัตรจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Youtube Live : YoutubeLiveBC-BAT

ลงทะเบียนรับวุฒิบัตร : https://forms.gle/k7uL6mjKkTQiwoQU7

ระบบค้นหาเกียรติบัตร https://script.google.com/macros/s/AKfycbzQ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button