อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ ฟรี การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่าน จาก ว17/2552 ว21/2560 สู่ ว9/2564 หรือ วPA

อบรมออนไลน์ ฟรี การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่าน จาก ว17/2552 ว21/2560 สู่ ว9/2564 หรือ วPA

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา  ขอเชิญชวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจทุกสังกัด

💻  เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ฟรี!!!  โครงการพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่าน (จาก ว17/2552, ว21/2560 สู่ ว9/2564 หรือ วPA)”
📌  ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น. 🗓
📲 ท่านที่สนใจสามารถรับชม การถ่ายทอดสด Facebook Fanpage : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
🌟จัดโดย โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา🌟
หมายเหตุ : มีเกียรติบัตรออนไลน์สำหรับผู้เข้าร่วมรับฟังตลอดการอบรม

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button