หนังสือราชการ

สพฐ. แจ้งสำรวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อ วางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี

สพฐ. แจ้งสำรวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อ วางแผนอัตรากำลังครู ในสถานศึกษา 10 ปี

สพฐ. แจ้งสำรวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อ วางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี

สพฐ. แจ้งสำรวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อ วางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

  1. หนังสือสำรวจมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา

  2. ตารางมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา

  3. แบบเก็บข้อมูลมาตรฐานวิชาเอก สพท

  4. แบบเก็บข้อมูลมาตรฐานวิชาเอกโรงเรียนแก้ไข1-9-64

  5. คำชี้แจงมาตรฐานวิชาเอก64

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button