ข่าวการศึกษา

เปิดระบบรับสมัครสอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ตั้งแต่วันวันที่ 1 -30 กันยายน 2564

เปิดระบบรับสมัครสอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ตั้งแต่วันวันที่ 1 -30 กันยายน 2564

ระบบสมัครสอบ O-NET เทียบเท่าระดับชั้น ม.6

ระบบสมัครสอบ O-NET เทียบเท่าชั้น ป.6

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ O-NET สำหรับนักเรียน ป.6 ม.3 ม.6 / เทียบเท่า

ระบบสมัครสอบ O-NET เทียบเท่าชั้น ม.3

ระบบประกาศผล O-NET รายบุคคล

หรือเข้าหน้าระบบ O-NET สำหรับครู นักเรียน คลิกที่นี่

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button