ข่าวการศึกษา

ด่วน..งบลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สำหรับโรงเรียนนำร่องปรับเวลาเรียนถึง 14.00 น. โรงเรียนละไม่เกิน 1 ล้านบาท

เมื่อ 31 สิงหาคม 2558 สพฐ. โดยกลุ่มไลน์อย่างเป็นทางการ OBEC LINE ได้ส่งข่าวสั้นให้แก่สมาชิกในกลุ่มเพื่อชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเบื้องต้นให้ประสานให้จัดงบประมาณดังนี้

งบแรก งบเกี่ยวกับการปรับเวลาเรียนให้เรียนในห้องเรียนถึงเวลา 14.00 น.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

  1. โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดทุกจังหวัดที่ สพฐ. ได้กำหนด ให้เป็นโรงเรียนนำร่องปรับเวลาเรียนให้เรียนในห้องเรียนถึงเวลา 14.00 น. แต่ละวันหลังจากนั้นจะเป็นกิจกรรมพัฒนานักเรียนนอกห้องเรียน แต่อยู่ในการดูแลของโรงเรียน จนกว่าจะถึงเวลาเลิกปกติ ให้จัดของบประมาณเพื่อเตรียมอาคารหรือสิ่งก่องสร้างหรือครุภัณฑ์สำหรับกิจกรรมพัฒนานักเรียนนอกห้องเรียน โรงเรียนละไม่เกิน 1 ล้านบาท
  2. โรงเรียนสังกัด สพม. สพป. ที่เปิดสอนมัธยมขยายโอกาส ให้จัดของบประมาณเพื่อเตรียมอาคารหรือสิ่งก่องสร้างหรือครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพในโรงเรียนตามเงื่อนไขที่กำหนดเขตพื้นที่ละ 1 โรงเรียน โรงเรียนละไม่เกิน 1 ล้านบาท

งบที่สอง งบซ่อมแซมอาคาร จัดหาครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง  โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  1. สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือน ธันวาคม 2558
  2. สัญญาละไม่เกิน 1 ล้านบาท
  3. ถ้าเป็นสิ่งก่อสร้างต้องมีแบบแปลนพร้อมเสนอขอ
  4. ถ้าเป็นครุภัณฑ์ต้องมีสเปคพร้อมและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย
  5. พร้อมส่งข้อมูลภายใน 31 สิงหาคม 2558 เวลา 12.00 น.

11143331_886576584751272_1813352576714492682_o 11958279_886576524751278_2133546254343838658_o

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button