อบรมออนไลน์

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด เวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 1 รับเกียรติบัตรจากสภาการศึกษา

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด (Live) เวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 1

The 1st National Basic STEM Innovation E-Forum 2021
ในหัวข้อ • ยกระดับการเรียนรู้ สู่ชีวิตวิถีใหม่ •
.
ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง 🤝
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา • ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย • และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
.
📆 ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
.
💻 รับชมได้ทาง https://stem2021.yupparaj.ac.th/
และ Facebook OEC News สภาการศึกษา
Facebook ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักวิชาการ นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมในงานเวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ออนไลน์) หรืองาน The 1st National Basic STEM Innovation E-Forum 2021 ในหัวข้อ “ยกระดับการเรียนรู้ สู่ชีวิตวิถีใหม่” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 18 – 19 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน ดังนี้
1. การประกวด STEM Showcase ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 5 ทีม
2. การประกวด STEM Showcase ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 9 ทีม
3. การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ประเภทนำเสนอด้วยวาจา ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 ทีม
4. การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ประเภทนำเสนอด้วยวาจา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 15 ทีม
5. การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ประเภทนำเสนอด้วยวาจา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 20 ทีม
6. การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ประเภทนำเสนอด้วยโปสเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 24 ทีม
7. การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 49 ทีม
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการของครูผู้สอน การนำเสนอผลงานโครงงาน และกิจกรรมวิชาการของนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ดังนี้
1. การนำเสนอผลงานด้วยวาจา ของครูผู้สอนหัวข้อ “มโนทัศน์แห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา” จำนวน 6 ผลงาน
2. การนำเสนอผลงานด้วยวาจา ของครูผู้สอนหัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19” จำนวน 8 ผลงาน
3. การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ ของครูผู้สอนหัวข้อ “มโนทัศน์แห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา” จำนวน 24 ผลงาน
4. การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ ของครูผู้สอนหัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19” จำนวน 26 ผลงาน
5. การนำเสนอผลการทำกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโครงงาน (Project Based Leaning)ด้วยโปสเตอร์ ของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ จำนวนมากกว่า 60 ผลงาน
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจติดตามชมผลงานและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในงานเวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ออนไลน์) หรืองาน “The 1st National Basic STEM Innovation E-Forum 2021” ในวันที่ 18 – 19 กันยายน 2564 นี้ สามารถติดตามชมในระบบออนไลน์ได้ที่ https://stem2021.yupparaj.ac.th/ และสามารถติดตามการถ่ายทอดสดพิธีเปิดกิจกรรมโดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และแฟนเพจศูนย์ สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฟังบรรยายพิเศษผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อสอบถามพูดคุยกับวิทยากรหลังการบรรยาย และเข้าร่วมรับชมการนำเสนอผลงานวิชาการรูปแบบนำเสนอด้วยวาจา สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จากลิ้งค์ https://zoom.us/my/yupparaj หรือใช้ Meeting ID: 238 238 1000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในงาน แล้วตอบแบบประเมินหลังการเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการด้วยครับ
ศึกษารายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  https://sites.google.com/yupparaj.ac.th/1st-stem-forum/home

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button