สาระความรู้หนังสือคู่มือ

ตัวอย่าง บันทึกส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ สำหรับครูย้าย หรือเกษียณอายุราชการ 2565

ตัวอย่าง บันทึกส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ สำหรับครูย้าย หรือเกษียณอายุราชการ

การ มอบงานในหน้าที่ราชการช่วงนี้ เข้าใกล้วาระการเกษียณอายุราชการของคุณครูหลายๆท่าน การบันทึกส่งมอบงานในหน้าที่ราชการเมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว ก็จะมีการทดแทนด้วยตำแหน่งย้ายหรือการบรรจุใหม่  หรือเมื่อมีการโยกย้ายโรงเรียนในช่วงตุลาคมนี้  ครูทุกท่านที่มีหน้าที่ในความรับผิดชอบ ทั้งงานสอน และงานที่ได้รับมอบหมายมากมาย เมื่อจะต้องย้ายจึงต้องปฏิบัติตาม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ  คือการมอบหมายงานในหน้าที่ราชการคืนแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาก่อน

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เมื่อนั้นผู้อำนวยการสถานศึกษาจึงมอบหมายงานนั้น ๆ ให้กับผู้รับผิดชอบงานคนใหม่ต่อไป ดังนั้น รักครู.com จึงหา ตัวอย่าง ของแบบมอบงานในหน้าที่ราชการ หรือ บันทึกมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ อำนวยความสะดวกแก่คุณครูทุกท่านโดยสามารถดาวน์โหลดได้จากลิ้งก์ด้านล่างนี้

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button