สาระความรู้หนังสือคู่มือ

ตัวอย่าง บันทึกส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ สำหรับครูย้าย หรือเกษียณอายุราชการ 2565

ตัวอย่าง บันทึกส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ สำหรับครูย้าย หรือเกษียณอายุราชการ

ช่วงนี้เข้าใกล้วาระการเกษียณอายุราชการของคุณครูหลายๆท่าน เมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว ก็จะมีการทดแทนด้วยตำแหน่งย้าย  หรือมีการโยกย้ายโรงเรียนในช่วงตุลาคมนี้  ครูทุกท่านก็จะมีหน้าที่ในความรับผิดชอบ ทั้งงานสอน และงานที่ได้รับมอบหมายมากมาย เมื่อจะต้องย้ายจึงต้องปฏิบัติตาม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ

รักครู.com จึงหาตัวอย่างของ บันทึกส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ หรือ บันทึกมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ อำนวยความสะดวกแก่คุณครูทุกท่านโดยสามารถดาวน์โหลดได้จากลิ้งก์ด้านล่างนี้

# แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ  # แบบฟอร์มมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ

Back to top button