ข่าวการศึกษา

กำหนดวัน สอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ วันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2564

สอบธรรมสนามหลวง โดย สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กำหนดให้นักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ในวันและเวลา ดังนี้

นักธรรมชั้นตรี
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 (ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 11)
เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 (ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 11)
เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบวิชาธรรม
วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 (ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 11)
เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบวิชาพุทธ
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 (ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 11)
เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบวิชาวินัย

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

นักธรรมชั้นโท-เอก
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 (แรม 2 ค่ำ เดือน 12)
เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 (แรม 3 ค่ำ เดือน 12)
เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบวิชาธรรม
วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 (แรม 4 ค่ำ เดือน 12)
เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบวิชาพุทธ
วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 (แรม 5 ค่ำ เดือน 12)
เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบวิชาวินัย

ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 (แรม 7 ค่ำ เดือน 12)
เวลา 08.30 – 11.30 น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
เวลา 13.00 – 13.50 น. สอบวิชาธรรม
เวลา 14.00 – 14.50 น. สอบวิชาพุทธ
เวลา 15.00 – 15.50 น. สอบวิชาวินัย

ลิ้งก์ : วิธีตรวจสอบชื่อนักเรียน-ครู ที่สอบได้ธรรมศึกษา

ที่มา : สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button