ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน

หนังสือด่วนที่สุด สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 0207/17139 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564  ซึ่ง ได้เชิญสหกรณ์ออมทรัพย์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีเนื้อหารายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน

 

ขอบคุณที่มา : ศธ 360 องศา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button