หนังสือคู่มือ

ตัวอย่างการจัดทำ แผนการเปิดเรียนแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ดาวน์โหลด)

ตัวอย่างการจัดทำ แผนเปิดเรียน On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ดาวน์โหลด)

โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.นครราชสีมา เขต 7 ขอ ได้จัดทำและเผยแพร่ แผนการเปิดเรียนแบบ Onsite ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นวิทยาทานให้โรงเรียนต่างๆนำไปปรับใช้ในแต่ละสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตัวอย่างการจัดทำ แผนการเปิดเรียนแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ดาวน์โหลด)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ขอขอบคุณ  นายปรินทร์ ศรีษะเนตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.นครราชสีมา เขต 7

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button