ข่าวการศึกษา

อบรมออนไลน์ หลักสูตร “การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Unplugged ระดับประถมศึกษา” โดย สสวท.

อบรมออนไลน์ หลักสูตร “การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Unplugged ระดับประถมศึกษา” โดย สสวท.

📣ขอเชิญสมัครอบรมออนไลน์หลักสูตร “การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Unplugged ระดับประถมศึกษา”
.
🔷 รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 65
✍️ สมัครที่ https://bit.ly/3ADYBpE
.
📧ประกาศผลการคัดเลือกทางอีเมลภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
❤ ขอท่านที่พร้อมและมั่นใจว่าสามารถเข้าอบรมในวันดังกล่าวได้เท่านั้น

Back to top button