งานราชการทั้งหมด

ก.พ.ประกาศ กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2565

ก.พ.ประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2565

สำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564
เป็นวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 และ วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565
** โดยสำนักงาน ก.พ. จะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (ของแต่ละศูนย์สอบ) และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์ https://ocsc2.job.thai.com/
อ่านรายละเอียดได้ที่ “ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564”
ทั้งนี้ สามารถติดตามและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ทั้งหมด ได้ที่: https://ocsc2.job.thai.com/
ก.พ.ประกาศ กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2565

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button