ข่าวการศึกษา

พร้อมแล้ว!! MOE SAFETY CENTER ในรูปแบบApplication ได้ทั้งระบบ ios และ Android

พร้อมแล้ววันนี้ สำหรับ MOE SAFETY CENTER ที่จะให้บริการแก่น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา และพี่น้องประชาชนทุกท่าน ผ่านช่องทางการแจ้งเหตุถึง 4 ช่องทาง ดังนี้
⌚️ Application MOE Safety Center (ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android)
🌐 เว็บไซต์ www.MOESafetyCenter.com
📲 Line @MOESafetyCenter
☎️ Call Center 0-2126-6565

มาร่วมสร้างจุดเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับการศึกษาไทย ด้วยความเชื่อมั่น ไว้วางใจ อีกครั้ง

Application MOE Safety Center

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ลิ้งค์ระบบ iOS https://apps.apple.com/th/app/
ลิงค์ระบบ Android https://play.google.com/store/apps/

พร้อมแล้ว!! MOE SAFETY CENTER ในรูปแบบApplication ได้ทั้งระบบ ios และ Android

โดยการลงนามในครั้งนี้ เกิดจากการที่ทุกภาคส่วนต่างมีความเห็นพ้องตรงกันว่า ปัญหาเรื่องความปลอดภัยนั้น ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องเร่งดำเนินการแก้ไข เพื่อให้ผู้เรียนของเรามีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ ซึ่งนอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทยแล้ว สิ่งสำคัญที่สุด คือ ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ ที่เด็ก ๆ มีต่อการเข้ามาในสถานศึกษา ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของผู้เรียนทุกคน

ทำไม #ความปลอดภัยของผู้เรียน จึงเป็นวาระเร่งด่วน (Quick Win) ❓
เป็นหนึ่งในวาระเร่งด่วนทั้ง 7 ข้อ ซึ่งได้แถลงพร้อมกับ 12 นโยบายการจัดการศึกษา ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ที่หอประชุมคุรุสภา ได้มีพิธีลงนาม MOU โครงการ #SAFEสถานศึกษาปลอดภัย ระหว่าง #กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กับเครือข่ายอีก 8 กระทรวง 2 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงกลาโหม (กห.), กระทรวงมหาดไทย (มท.), สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.), กระทรวงสาธารณสุข (สธ.), กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.), กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.), กระทรวงคมนาคม (คค.), กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.), กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) และ สำนักนายกรัฐมนตรี (นร.)
ในโครงการ #SAFEสถานศึกษาปลอดภัย ของเรานั้น มีการเปิดตัวผลงานที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งมีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรทางการศึกษาจากทุกสังกัดใน ศธ. มาตลอดระยะเวลาเกือบ 1 ปีที่ผ่านมา โดยระบบการแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยดังกล่าวนี้ มีชื่อว่า “MOE SAFETY CENTER” เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกคน โดยใช้เทคโนโลยี Digital Platform พัฒนาขึ้นเป็น Application ที่สามารถติดตามแก้ไขได้ถึงต้นตอของปัญหา สามารถติดตามความคืบหน้า มีความเป็นธรรมและโปร่งใสแก่ทุกฝ่าย มีการรายงานการแก้ไขปัญหาแบบ real time และที่สำคัญ สามารถเก็บเป็นฐานข้อมูล (Big Data) ที่จะนำมาวางแผนและกำหนดนโยบายการพัฒนาสถานศึกษาด้านความปลอดภัยในแต่ละพื้นที่ เพื่อขยายผลในการ #ป้องกัน #ปลูกฝัง และ #ปราบปราม รวมถึงสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ด้วย

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button