ข่าวการศึกษา

เชิญติดตามรับชม LIVE การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับจังหวัด วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ทั่วประเทศ ผ่าน ZOOM Meeting และ Facebook ศธ.360 องศา

รมว.ศธ. “ตรีนุช เทียนทอง” เตรียมประมวลเหตุครูก่อหนี้และจัดอันดับ หวังแก้ไขได้ตรงจุด…

ขณะนี้ ศธ.ได้ตั้งคณะกรรมการแก้ไขหนี้สินครู หรือสถานีแก้หนี้ครูขึ้น 2 ระดับ คือ ระดับจังหวัด และระดับเขตพื้นที่ รวมทั้งเปิดรับลงทะเบียนครูที่ต้องการเข้ารับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 20,000 ราย โดยยังคงเปิดรับการลงทะเบียนไปเรื่อย ๆ ไม่มีกำหนดปิด อย่างไรก็ตามเมื่อครบการเปิดลงทะเบียน 1 เดือนในวันที่ 15 มีนาคมนี้จะมีการประมวลผลว่าครูมีปัญหาเรื่องใดมากที่สุด เพื่อจัดลำดับการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

เชิญติดตามรับชม LIVE การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับจังหวัด วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ทั่วประเทศ ผ่าน ZOOM Meeting และ Facebook ศธ.360 องศา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เชิญติดตามรับชม LIVE การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับจังหวัด
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ทั่วประเทศ ผ่าน ZOOM Meeting และ Facebook ศธ.360 องศา
9.00-10.00 น. นำเสนอผลการดำเนินงาน
10.00-10.30 น. รมว.ศธ. “ตรีนุช เทียนทอง” เปิดการประชุม
10.30-11.00 น. โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน
11.00-11.30 น. สถานีแก้หนี้สินครูฯ ระดับจังหวัด
11.30-12.00 น. การลงทะเบียนและบริหารข้อมูล
13.00-13.30 น. ธนาคารแห่งประเทศไทยให้แนวทาง
13.30-13.45 น. การปรับปรุงการหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย
13.45-14.30 น. การปรับโครงสร้างหนี้ รวมหนี้ และไกล่เกลี่ย
14.30-14.45 น. การถอดบทเรียน สอ.ครู กำแพงเพชร
14.45-15.00 น. การจัดทำ-เชื่อมต่อฐานข้อมูลทางการเงิน
15.00-15.15 น. การสร้างวินัยทางการเงิน

15.15 น. ตอบข้อซักถาม

ติดตามรับชมได้ที่
กำหนดการ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button