ข่าวการศึกษางานราชการทั้งหมด

สพฐ.ประกาศรายชื่อ หลักสูตรพัฒนาครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. กำหนด ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 66 หลักสูตร

สพฐ.ประกาศรายชื่อ หลักสูตรพัฒนาครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. กำหนด ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565  จำนวน 66 หลักสูตร ที่ ก.ค.ศ. รับรอง

ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยคณะกรรมการรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครู สามารถนำผลการพัฒนามานับชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยาวิทยฐานะ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู ครั้งที่ 1/2565
https://hcemc.obec.go.th/download

สพฐ.ประกาศรายชื่อ หลักสูตรพัฒนาครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. กำหนด ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 66 หลักสูตร

สพฐ.ประกาศรายชื่อ หลักสูตรพัฒนาครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. กำหนด ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 66 หลักสูตร

ที่มา: https://otepc.go.th/th/

 

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button