ข่าวการศึกษา

สภาการศึกษา เชิญรับชมการประชุม ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … กับการกระจายอำนาจทางการศึกษา

สภาการศึกษา เชิญรับชมการประชุม ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … กับการกระจายอำนาจทางการศึกษา

📣📣 สภาการศึกษา ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชม Live ถ่ายทอดสด
.
การประชุม ⚖️ ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. กับการกระจายอำนาจทางการศึกษา
• National Education Bill : The Shift to Educational Decentralization •
.
📆 ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565
🕙 เวลา 09.00 – 15.30 น.
.
ณ พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน กรุงเทพมหานคร
🔴 ถ่ายทอดสดทาง Facebook และ Youtube • OEC News สภาการศึกษา •
.
⭐️ เวลา 09.00 น.
– กล่าวรายงาน
โดย • เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.อรรถพล สังขวาสี)
.
⭐️ เวลา 09.15 น.
✅ กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง “กฎหมายการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศไทย”
โดย • #รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
.
⭐️ เวลา 10.00 น.
– เสวนาเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ธรรมนูญการศึกษาของประเทศไทย”
.
โดย
1) ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. • (ดร.ตวง อันทะไชย)
2) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ • (ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ)
3) เลขาธิการสภาการศึกษา • (ดร. อรรถพล สังขวาสี)
4) ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา • (ดร.ไกรยส ภัทราวาท)
.
ผู้ดำเนินรายการ – รองเลขาธิการสภาการศึกษา • (ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง)
.
⭐️ เวลา 13.30 น.
– เสวนาเรื่อง “แนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษาของประทศด้วยโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา”
.
โดย
1) อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ • (รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม)
2) ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) • (นายคมสัน โพธิ์คง)
3) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา • (ดร.พิทักษ์ โสตยาคม)
4) ที่ปรึกษาและประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์ และนโยบาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
• นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
.
ผู้ดำเนินรายการ – โฆษกประจำตัวรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
• นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย
📝 OEC News สภาการศึกษา
• LINE: @OECNews | http://line.me/ti/p/@OECNews

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button