สาระความรู้

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 619 คน

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 619 คน

เพจ สำนักงาน ก.พ. ได้โพสต์แสดงความยินดีกับ ข้าราชการพลเรือดีเด่น เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564  ดังนี้

สำนักงาน ก.พ. ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ทั้ง 619 ท่าน ตามประกาศของคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ท่านสามารถดาวน์โหลดประกาศได้ที่: https://shorturl.asia/bTLOJ
ติดตามข่าวสารวันข้าราชการพลเรือนได้ที่: https://www.facebook.com/CivilServantDay
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 619 คน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button