หนังสือคู่มือ

Download E-Book “13 ทศวรรษ 130 ปี กระทรวงศึกษาธิการ”

E-Book “13 ทศวรรษ 130 ปี กระทรวงศึกษาธิการ”
  • หนังสือที่ระลึกเนื่องในวันครบรอบการสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 130 ปี เมื่อวันที่ 1 เมษายน​ 2565​ มีเนื้อหาสาระสำคัญ ประกอบด้วย พระบรมราโชบายด้านการศึกษาและพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งได้รวบรวมเรื่องราวสำคัญของความก้าวหน้าการศึกษาไทยในแต่ละช่วงทศวรรษในรอบ 13 ทศวรรษ​ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บทความและข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาไทยในสภาวะวิกฤต COVID- 19 ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal Life) โดยข้อมูลต่าง ๆ ที่เรียบเรียงในหนังสือเล่มนี้ จะทำให้ผู้อ่านได้ทราบและเข้าใจประวัติความเป็นมา ภารกิจ หน้าที่และอำนาจ บทบาทสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการใน​การจัดการศึกษาตลอดระยะเวลา 130​ ปี​ ได้เป็นอย่างดี
Download E-Book "13 ทศวรรษ 130 ปี กระทรวงศึกษาธิการ"

ที่มา : ศธ.360องศา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button