ข่าวการศึกษา

นายกฯ ขอให้สถานศึกษาทุกสังกัด เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในเดือนพฤษภาคม 2565 กำชับทำตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

นายกฯ ขอให้สถานศึกษาทุกสังกัด เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในเดือนพฤษภาคม 2565 กำชับทำตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

เมื่อวานนี้เพจ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี – PMOC ได้โพสต์ข้อความข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา โดยมีใจความว่า

นายกฯ ขอให้สถานศึกษาทุกสังกัด เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในเดือนพฤษภาคม 2565 นี้ ให้มีความปลอดภัย ตามมาตรการสาธารณสุขในโรงเรียน เน้นจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบออนไซต์ ออนไลน์ และแบบผสมผสาน เตรียมอาคารสถานที่ ครูและสื่ออุปการณ์การเรียนการสอน ให้พร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนในทุกรูปแบบ โดยกำชับกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้เขตพื้นที่ฯ ติดตาม ดูแล ป้องกันการเกิดปัญหาวิกฤติหลังเปิดภาคเรียน
สำหรับมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อลดความเสี่ยงโควิด-19 ในสถานศึกษา ประกอบด้วย
6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ คัดกรองวัดไข้ ลดการแออัด และทำความสะอาด
6 มาตรการเสริม ดูแลตนเอง ใช้ช้อนกลางส่วนตัว กินอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน สำรวจตรวจสอบ และกักกันตัวเอง
7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา ได้แก่
1. ประเมิน TSC+ และรายงานผลผ่าน MOE COVID อย่างต่อเนื่อง
2. Small Bubble ทำกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย
3. อาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ
4. อนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งอากาศ ความสะอาด น้ำ ขยะ
5. School Isolation มีแผนเผชิญเหตุและซักซ้อม
6. Seal Route ดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน
7. School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาได้รับวัคซีนจำนวนมากที่สุดอย่างน้อย 85%
นอกจากนี้ ผู้ปกครองควรเน้นย้ำลูกหลานที่ไปโรงเรียนว่า ไม่ควรถอดหน้ากากอนามัย ไม่ลืมตรวจ ATK ไม่เล่นเป็นทีมหรือกลุ่มใหญ่ ไม่นั่งติดกันทั้งเวลาเรียน คุยเล่น ทานข้าว และไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน สำหรับการเรียนภายในห้องเรียนต้องนั่งเรียนแบบมีการเว้นระยะ รวมถึงไม่เปิดแอร์เรียนนานเกิน 2 ชั่วโมง ต้องมีการเปิดหน้าต่างระบายอากาศ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button