ข่าวการศึกษาทุนการศึกษา

กอช. ชวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. ออมเงินขั้นต่ำกับ กอช. ครั้งละ 50 บาท

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) บูรณาการการทำงานร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ส่งเสริมการออมแก่ผู้กู้ยืม กยศ. ให้ตระหนักถึงการวางแผนทางการเงินและบริหารจัดการเงินให้เกิดประโยชน์ไว้ใช้ในอนาคต โดยการออมเงินกับ กอช. ขั้นต่ำครั้งละ 50 บาท เป็นทางเลือกในการนับชั่วโมงจิตสาธารณะ 1 ชั่วโมงต่อเดือน สำหรับผู้ที่สนใจตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครได้ที่แอปพลิเคชัน กอช.


กอช. ชวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. ออมเงินขั้นต่ำกับ กอช. ครั้งละ 50 บาท

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ส่งเสริมการออมเงินกับ กอช. ไว้ใช้ในอนาคต เพื่อสร้างความตระหนักถึงการวางแผนทางการเงิน บริหารจัดการเงินของตนเองตั้งแต่วัยเรียน โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการศึกษา สมัครเป็นสมาชิก กอช. ขั้นต่ำครั้งละ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี พร้อมรับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐตามช่วงอายุ สูงสุด 1,200 บาทต่อปี ซึ่งการออมสามารถออมได้เดือนละ 1 ครั้ง และเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถสะสมชั่วโมงจิตสาธารณะได้ 1 ชั่วโมงต่อเดือน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สำหรับผู้ที่สนใจตรวจสอบสิทธิ์และคุณสมบัติ สมัครสมาชิกหรือส่งเงินออมสะสมได้ที่แอปพลิเคชัน กอช. หรือระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) กอช. กรอกรหัสโครงการว่า “กยศ.” และนำส่งเงินออมสะสมตามจำนวน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม  โทร. 02-049-9000

“คุณออม  รัฐช่วยออม  คุณได้บำนาญ”

ที่มา : กองทุนการออมแห่งชาติ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button