งานราชการ

ก.พ.เปิดให้กรอก ข้อมูลส่วนบุคคล ล่วงหน้า เพื่อเตรียมสมัครสอบ ภาค ก. (ก.พ.) ปี 2565 รวม 600,000 ที่นั่งสอบ

ก.พ.เปิดให้กรอก ข้อมูลส่วนบุคคล ล่วงหน้า เพื่อเตรียมสมัครสอบ ภาค ก. (ก.พ.) ปี 2565 รวม 600,000 ที่นั่งสอบ

สำนักงาน ก.พ. จะทำการเปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. ประจำ พ.ศ. 2565 โดยให้ผู้ที่จะสมัครสอบ ก.พ. ได้กรอกข้อมูลล่วงหน้า โดยกำหนดเปิดรับสมัครสอบ ก.พ. แบบ e – Exam ในเดือนพฤษภาคม 2565 และเปิดรับสมัครสอบ ก.พ. แบบ Paper&Pencil ในเดือนมิถุนายน 2565  * เลือกได้เพียงหนึ่งอย่างเท่านั้น

ดังความหมายนี้
– เป็นระบบให้ผู้สนใจที่จะสมัครสอบ ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. กรอกข้อมูลไว้ล่วงหน้า
วัตถุประสงค์
– เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้สนใจที่จะสมัครสอบ ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.
– เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับผู้สมัครสอบ ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.
– เพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลผู้สอบผ่าน ภาค ก. ก่อนการรับสมัครสอบจริง

ประโยชน์สำหรับผู้กรอกข้อมูลล่วงหน้า

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

– ไม่ต้องกรอกข้อมูลจำนวนมากในวันรับสมัครสอบจริง
– ทำให้การสมัครสอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว
– ทำให้ลดความหนาแน่นในการเข้าเว็บไชต์ในวันรับสมัครจริง
(การกรอกข้อมูลนี้ไม่ใช่การสมัครสอบ)
“กรอกข้อมูลล่วงหน้า” ก่อนสมัครสอบภาค ก. ปี 65 ผ่านทางเว็บไซต์ job3.ocsc.go.th
*โดยจะเปิดระบบให้เข้าใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 65 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศแจ้งรายละเอียดการรับสมัครสอบภาค ก ปี 2565 ให้ทราบอีกครั้งเร็ว ๆ นี้ ผ่านทางเว็บไซต์ job3.ocsc.go.th
หมายเหตุ: “การกรอกข้อมูลล่วงหน้า” เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้ผู้สมัครสอบไม่ต้องกรอกเอกสารจำนวนมากในวันสมัครสอบ
❌ ไม่ใช่การสมัครสอบภาค ก.
ก.พ.เปิดให้กรอก ข้อมูลส่วนบุคคล ล่วงหน้า เพื่อเตรียมสมัครสอบ ภาค ก. (ก.พ.) ปี 2565 รวม 600,000 ที่นั่งสอบ
ก.พ.เปิดให้กรอก ข้อมูลส่วนบุคคล ล่วงหน้า เพื่อเตรียมสมัครสอบ ภาค ก. (ก.พ.) ปี 2565 รวม 600,000 ที่นั่งสอบ
ก.พ.เปิดให้กรอก ข้อมูลส่วนบุคคล ล่วงหน้า เพื่อเตรียมสมัครสอบ ภาค ก. (ก.พ.) ปี 2565 รวม 600,000 ที่นั่งสอบ
ก.พ.เปิดให้กรอก ข้อมูลส่วนบุคคล ล่วงหน้า เพื่อเตรียมสมัครสอบ ภาค ก. (ก.พ.) ปี 2565 รวม 600,000 ที่นั่งสอบ
ก.พ.เปิดให้กรอก ข้อมูลส่วนบุคคล ล่วงหน้า เพื่อเตรียมสมัครสอบ ภาค ก. (ก.พ.) ปี 2565 รวม 600,000 ที่นั่งสอบ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button