หนังสือราชการ

การตรวจสอบยืนยันข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนต่างสังกัดในระบบ DMC

การตรวจสอบยืนยันข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนต่างสังกัดในระบบ DMC  หากพบว่ามีนักเรียนซ้ำซ้อน สพฐ. จะดำเนินการหักเงินในส่วนนี้กลับคืน

ข้อมูล DMC 2015

ไฟล์แนบ :
หนังสือประทับตรา
ข้อมูลราย สพท. และ รายคน

Back to top button