หนังสือราชการ

สพฐ.จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2565)

สพฐ.จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2565)

      หนังสือส่ง สพป./สพม. ศธ 04005/ว 921
      หนังสือส่ง สศศ. ศธ 04005/ว 922
      บัญชีจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับ สพป./สพม.
      บัญชีจัดสรรงบประมาณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด
      เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ (แก้ไข งบประมาณห้องเรียนสาขา 86 แห่ง)
      สรุปบัญชีจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2565

สพฐ.จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2565)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button