หนังสือราชการ

มาแล้ว ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6 (สค.-ก.ย.2565)

มาแล้ว ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6 (สค.-ก.ย.2565)

ที่ ศธ 04002/ว2817 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 667 และการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง ครั้งที่ 7(ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6 (สค.-ก.ย.2565)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

มาแล้ว ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6 (สค.-ก.ย.2565)

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button