หนังสือราชการ

สพฐ.จัดสรรงบประมาณ ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน กลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สพฐ.จัดสรรงบประมาณ ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน กลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) กลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สพฐ.จัดสรรงบประมาณ ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน กลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่มา : สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button