หนังสือคู่มือ

สพฐ. ขอเชิญดาวน์โหลด คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2565

สพฐ. ขอเชิญดาวน์โหลด คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องมีแนวทางในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของ สพฐ. และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และให้การสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
สพฐ. ขอเชิญดาวน์โหลด คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2565
.
📚 สำหรับโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวัน
ดูแบบออนไลน์ https://online.anyflip.com/wqhdv/nrlc/mobile/

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button