หนังสือราชการ

ว20/2565 ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน

ว20/2565 ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน

ว20/2565 ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน

ก.ค.ศ.แจ้งซักซ้อมแนวปฏิบัติในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (ว 20/2565)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

“… การประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน ให้ผู้ประเมินพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริงที่ได้ปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงบริบทของแต่ละสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลงเป็นสำคัญ #ไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร โดยให้ตรวจสอบข้อมูลจากผู้เรียนหรือผู้รับผลจากการปฏิบัติ และพิจารณาจากหลักฐานในห้องเรียน หรือที่ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่แล้ว …”

ดาวน์โหลด ว20/2565
https://otepc.go.th/images/00_YEAR2564/03_PV1/ข่าว_ประกาศเว็บ_เริ่ม_15.09.64/ซักซ้อมฯ.pdf

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button