หนังสือคู่มือ

แบบแจ้งรายชื่อครู กรณียื่นคำขอมี-ขอเลื่อนวิทยฐานะในระบบ DPA ไม่สำเร็จ

แบบแจ้งรายชื่อครู กรณียื่นคำขอมี-ขอเลื่อนวิทยฐานะในระบบ DPA ไม่สำเร็จ

เนื่องจากมีการยื่นคำขอผ่านระบบเข้ามาเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ยื่นคำขอ สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงขอความร่วมมือสถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา ดำเนินการตามลำดับ ดังนี้
1. ให้ระบุรายละเอียดของคำขอที่ยื่นผ่านระบบแล้วแต่ไม่สำเร็จในตาราง ดังแนบ ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือส่วนราชการ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยอาจส่งไปยังเมลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงาน หรือส่วนราชการ หรือส่งโดยวิธีอื่น ในวันที่ไม่สามารถทำรายการได้ หรือวันอื่นในภายหลัง
2. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงาน หรือส่วนราชการ นำส่งข้อมูลตารางรายละเอียดดังกล่าว มายังอีเมลของสำนักงาน ก.ค.ศ. ดังนี้
ภาคเหนือ ส่งที่ [email protected]
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งที่ [email protected]
ภาคกลาง ส่งที่ [email protected]
ภาคใต้ ส่งที่ [email protected]
3. เมื่อสถานศึกษา หน่วยงาน หรือส่วนราชการ สามารถนำส่งข้อมูลคำขอเข้าสู่ระบบ DPA ได้แล้ว #ระบบจะบันทึกให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ไม่สามารถทำรายการได้สำเร็จตามที่ระบุในตาราง #ซึ่งจะไม่ทำให้ผู้ที่ยื่นคำขอแต่ไม่สำเร็จเสียสิทธิในการได้รับการแต่งตั้งย้อนหลังแต่อย่างใด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ >> https://otepc.go.th/…/pa-download…/item/4124-dpa-2.html
แบบแจ้งรายชื่อครู กรณียื่นคำขอมี-ขอเลื่อนวิทยฐานะในระบบ DPA ไม่สำเร็จ
ขอบคุณที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button