ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

สถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ทุกสังกัด 3,490 แห่ง เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสำหรับสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา

สถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ทุกสังกัด 3,490 แห่ง เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสำหรับสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา

รายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสำหรับสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา ตาม หนังสือ ว23/2565 ลงวันที่ 29 กันยายน  2565  เรื่อง ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา

สถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ทุกสังกัด 3,490 แห่ง เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสำหรับสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย ที่นี่ สถานศึกษาพื้นที่พิเศษ เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการลดเวลาขอวิทยฐานะ สังกัด สพฐ.  https://rukkroo.com/32964

อ้างอิงจาก : https://otepc.go.th/th/content_page/item/4122-23-2565.html

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button