ข่าวการศึกษา

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565

นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565

นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งจะทำการคัดเลือกในปี พ.ศ. 2565 จำนวน 1,635 ราย ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม 2565 และรายงาน สพฐ. ภายใน  7 พฤศจิกายน 2565

หนังสือแจ้ง ศธจ.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

>>> 1. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙-ว๖๐๘๕ ลว. ๗ ต.ค. ๖๕

>>> 2. สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๓

>>> 3. สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

>>> 4. สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

>>> 5. สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

 

หนังสือแจ้ง สพท.

>>> 1. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙-ว๖๐๘๙ ลว. ๗ ต.ค. ๖๕

>>> 2. สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๓

>>> 3. สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

 

หนังสือแจ้ง สศศ.

>>> 1. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙-๖๐๘๗ ลว. ๗ ต.ค. ๖๕

>>> 2. สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๓

>>> 3. สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

>>> 4. สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button