พนักงานราชการ

การยางแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานการยาง 22 ตำแหน่งบรรจุครั้งแรก 206 อัตรา ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของกพ.

การยางแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานการยาง 22 ตำแหน่งบรรจุครั้งแรก 206 อัตรา ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของกพ.

การยางแห่งประเทศไทย ประกาศเรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานการยางแห่งประเทศไทย
ด้วยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการยางแห่งประเทศไทยโดยปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ (กรุงเทพมหานคร) และสำนักงานภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 22 ตำแหน่ง อัตราบรรจุในครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 206 อัตรา

คุณวุฒิปริญญาตรี
🚫 อายุต้องไม่เกิน 35 ปีในวันที่สมัคร
🚫 ไม่ต้องใช้ผลความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

📝 สอบวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565
🚗เลือกสนามสอบที่สามารถไปสอบได้ 5 จังหวัด
1.ปทุมธานี
2.ลำปาง
3.อุดรธานี
4.สุราษฎร์ธานี
5.สงขลา

💢เปิด 22 ตำแหน่ง เรียกบรรจุครั้งแรก 206 กว่าอัตรา 💢

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป           จำนวน 3 อัตรา
2. นักวิชาการเงินและบัญชี             จำนวน 84 อัตรา
3. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร      จำนวน 6 อัตรา
4. นักวิชาการเกษตร                     จำนวน 18 อัตรา
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        จำนวน 26 อัตรา
6. บุคลากร                                  จำนวน 4 อัตรา
7. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม                     จำนวน 1 อัตรา
8. นิติกร                                      จำนวน 1 อัตรา
9. นักวิชาการพัสดุ                        จำนวน 20 อัตรา
10. นักวิชาการเผยแพร่                  จำนวน 2 อัตรา
11. นักประชาสัมพันธ์                     จำนวน 3 อัตรา
12. นักวิชาการคอมพิวเตอร์             จำนวน 9 อัตรา
13. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวน 1 อัตรา
14. เศรษฐกร                                 จำนวน 3 อัตรา

15. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม               จำนวน 1 อัตรา
16. นักวิชาการตลาด                      จำนวน 3 อัตรา
17. นักวิทยาศาสตร์                        จำนวน 17 อัตรา
18. นักวิชาการตรวจสอบภายใน        จำนวน 2 อัตรา
19. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ   จำนวน 5 อัตรา
20. วิศวกร                                    จำนวน 2 อัตรา
21. วิศวกรเครื่องกล                        จำนวน 1 อัตรา
22. นักวิเทศสัมพันธ์                        จำนวน 1 อัตรา

💻 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตวันที่ 17 – 31 ตุลาคม 2565
(หมดเขตรับสมัครวันสุดท้ายเวลา 16.30 น. / หมดเขตชำระเงินวันสุดท้าย เวลา 22.00 น.)
🌐 ลิงค์รับสมัคร https://raot.jobthaigov.com

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button