พนักงานราชการ

เปิดสอบพนักงานราชการครู จำนวน 143 อัตรา หลายเขตพื้นที่ฯ

เปิดสอบพนักงานราชการครู จำนวน 143 อัตรา หลายเขตพื้นที่ฯ

เปิดสอบ พนักงานราชการครู คือ พนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน  แต่เพื่อความเข้าใจง่ายในข่าวเราก็เลยเรียกว่าคือ พนักงานราชการครู  ในปีการศึกษา 2565 หลายเขตพื้นที่ได้มีการสรรหาและเลือกสรร เผยแพร่ประกาศรับสมัครไว้ให้ผู้ที่สนใจได้ไปสมัครกัน  ดังนี้

1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ   รับสมัครจำนวน 26 อัตรา
รายละเอียดประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 26 อัตรา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

2.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  รับสมัครจำนวน  8 อัตรา
รายละเอียดประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 8 อัตรา

3.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  รับสมัครจำนวน  13 อัตรา
รายละเอียดประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 13 อัตรา

4.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  รับสมัครจำนวน  18 อัตรา
รายละเอียดประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 18 อัตรา

5.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  รับสมัครจำนวน  13 อัตรา
รายละเอียดประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 13 อัตรา

6.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  รับสมัครจำนวน  8 อัตรา
รายละเอียดประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 8 อัตรา

7.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 รับสมัครจำนวน  13 อัตรา
รายละเอียดประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 13 อัตรา

8.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 รับสมัครจำนวน  22 อัตรา
รายละเอียดประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 22 อัตรา

9.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 รับสมัครจำนวน  22 อัตรา
รายละเอียดประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน จำนวน 22 อัตรา

ข่าวอื่นๆ : เปิดสอบพนักงานราชการครู รวม 49 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button