การเรียนการสอน

กำหนดการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการสอบธรรมศึกษา โดยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กำหนดให้  นักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ในวันและเวลา ดังนี้

ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 (แรม 7 ค่ำ เดือน 12)
เวลา 08.30 11.30 น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
เวลา 13.00 – 13.50 น. สอบวิชาธรรม
เวลา 14.00 – 14.50 น. สอบวิชาพุทธ
เวลา 15.00 – 15.50 น. สอบวิชาวินัย

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

กำหนดการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบการจัดสอบ
ประกาศวันสอบ
ระเบียบปฏิบัติ ส่วนภูมิภาค
ระเบียบปฏิบัติ ส่วนกลาง
ส่วนกลาง ภาคผนวก
ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา 2564
ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา 2561

หนังสือธรรมศึกษาออนไลน์
ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564

ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา | PDF
ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา | PDF
ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษา | PDF
หนังสือและเอกสารอื่น ๆ

ธรรมศึกษา สอบวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
อัปโหลดไฟล์ข้อมูลสมัคร-แก้ไขให้ถูกต้อง  ภายใน 1 ก.ค. – 30 ต.ค. 2565

ไลน์บริการสอบถามข้อมูล
กำหนดการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ที่มา : สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

ลิ้งก์ที่แนะนำ :

วิธีตรวจสอบชื่อนักเรียน-ครู ที่สอบได้ธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก 2565

เว็บไซต์ทดสอบสำหรับทำ แบบฝึกหัดธรรมศึกษาออนไลน์ ทุกระดับชั้น รวมข้อสอบตั้งแต่ปี 2543 -2562

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button