ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์ทดสอบสำหรับทำ แบบฝึกหัดธรรมศึกษาออนไลน์ ทุกระดับชั้น รวมข้อสอบตั้งแต่ปี 2543 -2562

เว็บไซต์ทดสอบสำหรับทำแบบฝึกหัด ธรรมศึกษาออนไลน์ ทุกระดับชั้น รวมข้อสอบตั้งแต่ปี 2543 -2562

แบบฝึกหัดธรรมศึกษาออนไลน์ โดย สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้จัดทำเว็บไซต์ที่เป็นแบบทดสอบออนไลน์ ให้นักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา วิชาที่จะทำแบบทดสอบ มีทั้งวิชาธรรม  วิชาพุทธ  วิชาวินัย  ตั้งแต่ธรรมศึกษาชั้น ตรี  โท  และเอก ให้เลือกทำตั้งแต่ 10 ข้อ 25 ข้อ และ 50 ข้อ

เว็บไซต์ทดสอบสำหรับทำ แบบฝึกหัดธรรมศึกษาออนไลน์ ทุกระดับชั้น รวมข้อสอบตั้งแต่ปี 2543 -2562

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

วิธีการสอบธรรมศึกษาออนไลน์ 1.กรอกชื่อ กรอกนามสกุล 2.  คลิกปุ่มเริ่มทดสอบ

เมื่อทดสอบเสร็จเรียบร้อย ระบบจะแจ้งผลการทดสอบ   เราสามารถคลิกที่ปุ่ม  ข้อมูลทำแบบทดสอบ เพื่อดูข้อมูลข้อสอบที่เราถูกและผิด ได้  ดังภาพด้านล่าง

เว็บไซต์ทดสอบสำหรับทำ แบบฝึกหัดธรรมศึกษาออนไลน์ ทุกระดับชั้น รวมข้อสอบตั้งแต่ปี 2543 -2562

เว็บไซต์ทดสอบสำหรับทำ แบบฝึกหัดธรรมศึกษาออนไลน์ ทุกระดับชั้น รวมข้อสอบตั้งแต่ปี 2543 -2562

ส่วนวันที่เป็นกำหนดการสอบธรรมศึกษา คือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นี้

เว็บไซต์ทดสอบสำหรับทำ แบบฝึกหัดธรรมศึกษาออนไลน์ ทุกระดับชั้น รวมข้อสอบตั้งแต่ปี 2543 -2562

ทดสอบวัดภูมิความรู้ได้ที่ quiz.dhammastudy.org

(ใช้ได้ทั้ง Smartphone / PC / Laptop)

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button