ข่าวการศึกษา

มาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

มาตรการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

มาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งพิจารณาแล้ว เพื่อให้การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต แจ้งสถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่มา : สพฐ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button