ข่าวการศึกษา

แนวปฏิบัติหนังสือราชการภายนอก เพิ่มคำว่า เรียนดี มีความสุข ท้ายหนังสือ เพื่อตระหนักถึงนโยบาย รมว.ศธ.

แนวปฏิบัติหนังสือราชการภายนอก เพิ่มคำว่า เรียนดี มีความสุข ท้ายหนังสือ เพื่อตระหนักถึงนโยบาย รมว.ศธ.

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ) มอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” เน้นลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ด้าน ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะ, ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นด้วยความโปร่งใส, แก้ไขปัญหาหนี้สิน,จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ 1 ครู 1 Tablet และเร่งลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง ๖ ด้านเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา, 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ, ระบบแนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิต, การจัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพ, การจัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษา, มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อปลูกฝังให้บุคคลากร ในสังกัดได้ตระหนักถึงนโยบายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ) ให้ไว้ จึงเห็นควรเพิ่มข้อความ “เรียนดี มีความสุข” ในหนังสือภายนอก กึ่งกลางท้ายกระดาษ ในกรณีที่หนังสือ มีมากกว่า 1 หน้า ให้ใส่ข้อความ “เรียนดี มีความสุข” ทุกหน้า โดยให้ยึดแนวปฏิบัตินี้ตั้งแต่วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติหนังสือราชการภายนอก เพิ่มคำว่า เรียนดี มีความสุข ท้ายหนังสือ เพื่อตระหนักถึงนโยบาย รมว.ศธ.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

 

ดาวโลหดหนังสือแจ้งเวียน : ลงท้ายหนังสือ แจ้งเวียน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button