ข่าวการศึกษา

เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุม PA Support Team จาก ก.ค.ศ.

เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุม PA Support Team จาก ก.ค.ศ.

ไฟล์เอกสาร  :
1. การพัฒนาวิชาชีพครูและระบบวิทยฐานะ.pdf

2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน สพฐ เชียงใหม่.pdf

3. ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล.pdf

4. นำเสนอเกณฑ์ pa .pdf

5. dpa-presentation.pdf

ขอบคุณที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button