หนังสือราชการ

สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ คัดเลือก PA Support Team

สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ คัดเลือก PA Support Team

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5796 ลงวันที่ 28 กันยายน 2565 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาเป็น “PA Support Team “

สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ คัดเลือก PA Support Team สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ คัดเลือก PA Support Team

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สพร.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button