ข่าวการศึกษา

สพฐ.เปิดตัว โครงการสุขาดี มีความสุข เป้าหมายสถานศึกษามีห้องน้ำครู นักเรียน ที่สะอาด สะดวก สบาย สุขลักษณะ สวยงาม

สพฐ.เปิดตัว โครงการสุขาดี มีความสุข เป้าหมายสถานศึกษามีห้องน้ำครู นักเรียน ที่สะอาด สะดวก สบาย สุขลักษณะ สวยงาม

สพฐ.เปิดตัวโครงการ “สุขาดี มีความสุข” เป้าหมายสถานศึกษามีห้องน้ำครู/นักเรียนที่ สะอาด สะดวก  สบาย  สุขลักษณะ สวยงาม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 1. นักเรียนวอนซ่อมห้องน้ำ-สพฐ.สั่งยกเครื่องด่วน
2. สพฐ.ให้ “ครู-นร.” ใช้ห้องน้ำร่วมกัน !!! ห้ามแบ่งแยก เริ่มปีการศึกษา 67

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

โดยมีแนวทางในการดำเนินการโดย โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน 10-80 คน) สพฐ.จะจัดสรรงบประมาณ ให้โรงละ 10,000 บาท ส่วนโรงเรียนทั่วไป (นักเรียนตั้งแต่ 81 คน ขึ้นไป) นั้นให้ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม โดนใช้เงินรายได้สถานศึกษาหรือเงินอื่นๆ ทั้งนี้ สพฐ.จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณในโอกาสต่อไป

สำหรับปฏิทินการดำเนินงาน “โครงการสุขาดี มีความสุข” สถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ 10-80 คน สังกัด สพฐ. นั้น มีดังนี้
17-19 เม.ย. 67 สพฐ.ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
23 เม.ย.67 สพฐ.ประชุม ผอ.สพท.ทีมขับเคลื่อนระดับ สพท.เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน
23-25 เม.ย. 67 สพท. รายงานสภาพห้องน้ำ รร. ในสังกัด ก่อน (Before) การปรับปรุงพร้อมภาพถ่าย
23 เม.ย.-3 พ.ค. 67 สพท. ลงพื้นที่กำกับ ติดตามช่วยเหลือ รร. ในสังกัด
4 – 6 พ.ค. 67 สพท. รายงานสภาพห้องน้ำรร. ในสังกัดหลัง (After)การปรับปรุงพร้อมภาพถ่ายประกอบ
8 พ.ค. 67 สพฐ. KICK OFF โครงการสุขาดี มีความสุข
30 มิ.ย. 67 สพฐ. ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน ห้องน้ำนักเรียน สพฐ.”สะอาด สะดวก สบาย สุขลักษณะ สวยงาม”

ทั้งนี้ ข้อมูลจำนวนสถานศึกษาขนาดเล็ก 10 – 80 คน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2566 มีจำนวน 9,700 โรงเรียน

สำหรับเป้าหมายในการปรับปรุง ซ่อมแซม นั้น ได้แก่ การปรุงปรุงซ่อมแซมสุขภัณฑ์ โถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้างมือให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ รวมถึงปรับปรุงซ่อมแซมประตู ช่องระบายอากาศ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย ระบบน้ำประปา จะต้องมีการเตรียมให้มีความเพียงพอ การดูแลเรื่องระบบไฟฟ้า ไฟแสงสว่างภายในให้เพียงพอและปลอดภัย รวมไปถึงการทาสีห้องน้ำ จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้เหมาะสมถูกสุขลักษณะด้วย

สพฐ.เปิดตัว โครงการสุขาดี มีความสุข เป้าหมายสถานศึกษามีห้องน้ำครู นักเรียน ที่สะอาด สะดวก สบาย สุขลักษณะ สวยงาม สพฐ.เปิดตัว โครงการสุขาดี มีความสุข เป้าหมายสถานศึกษามีห้องน้ำครู นักเรียน ที่สะอาด สะดวก สบาย สุขลักษณะ สวยงาม สพฐ.เปิดตัว โครงการสุขาดี มีความสุข เป้าหมายสถานศึกษามีห้องน้ำครู นักเรียน ที่สะอาด สะดวก สบาย สุขลักษณะ สวยงาม สพฐ.เปิดตัว โครงการสุขาดี มีความสุข เป้าหมายสถานศึกษามีห้องน้ำครู นักเรียน ที่สะอาด สะดวก สบาย สุขลักษณะ สวยงาม สพฐ.เปิดตัว โครงการสุขาดี มีความสุข เป้าหมายสถานศึกษามีห้องน้ำครู นักเรียน ที่สะอาด สะดวก สบาย สุขลักษณะ สวยงาม สพฐ.เปิดตัว โครงการสุขาดี มีความสุข เป้าหมายสถานศึกษามีห้องน้ำครู นักเรียน ที่สะอาด สะดวก สบาย สุขลักษณะ สวยงาม สพฐ.เปิดตัว โครงการสุขาดี มีความสุข เป้าหมายสถานศึกษามีห้องน้ำครู นักเรียน ที่สะอาด สะดวก สบาย สุขลักษณะ สวยงาม สพฐ.เปิดตัว โครงการสุขาดี มีความสุข เป้าหมายสถานศึกษามีห้องน้ำครู นักเรียน ที่สะอาด สะดวก สบาย สุขลักษณะ สวยงาม สพฐ.เปิดตัว โครงการสุขาดี มีความสุข เป้าหมายสถานศึกษามีห้องน้ำครู นักเรียน ที่สะอาด สะดวก สบาย สุขลักษณะ สวยงาม
ขอขอบคุณข่าวจาก ครูบ้านนอกดอทคอม https://www.kroobannok.com/91852

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button