หนังสือราชการ
มาแรง

นโยบายการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ.

นโยบายการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ.

นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นนโยบายและแนวปฏิบัติในการรับนักเรียน โดยมีสาระสำคัญ
1. เพิ่มความปลอดภัยให้นักเรียน จากภัยพิบัติ ภัยคุกคาม โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ
2. ให้กรรมการสถานศึกษาทราบประกาศ และเป็นไปด้วยความโปร่งใส
3. ให้สอดคล้องกับแผนการจัดชั้นเรียนเต็มรูป 5 ปี
4. ให้รับเด็กในเขตพื้นที่ยริการเข้าเรียนชั้นอนุบาล โดยห้ามสอบวัดความสามารถทางวิชาการ
5. ชั้น ป.1 ห้ามสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ส่วน ม.1 และม.4  ไม่นำผล O-NET มาใช้ในการรับเข้าเรียน
6. นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ เช่นเดียวกันกับปีการศึกษา 2565 ( นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2565 )
7. ช่วงเวลารับนักเรียนกำหนดไว้ตาม ปฏิทินการรับนักเรียน 2566
8. นักเรียนต่อห้อง เช่นเดียวกันกับปีการศึกษา 2565 ( นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2565 )
และมี ปฏิทินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 แนบมาด้วย รายละเอียดดังรูป

นโยบายการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ. นโยบายการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ. นโยบายการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ.

รูปปฏิทินการรับนักเรียน 2566

นโยบายการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ.
รูปปฏิทินการรับนักเรียน2566

นโยบายการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ.

ที่มา : สนผ.สพฐ.


อ่านบทความและข่าวเกี่ยวกับการศึกษาอื่น ได้ที่ rukkkroo.com

นโยบายการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ.

อย่าลืมกดติดตามอัปเดตข่าวสาร ดีๆกันนะครับ ( Please follow us )
Facebook RUKKROO
Youtube RUKKROO
Twitter RUKKROO

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button