หนังสือราชการ
มาแรง

นโยบายการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ.

นโยบายการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ.

นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นนโยบายและแนวปฏิบัติในการรับนักเรียน โดยมีสาระสำคัญ
1. เพิ่มความปลอดภัยให้นักเรียน จากภัยพิบัติ ภัยคุกคาม โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ
2. ให้กรรมการสถานศึกษาทราบประกาศ และเป็นไปด้วยความโปร่งใส
3. ให้สอดคล้องกับแผนการจัดชั้นเรียนเต็มรูป 5 ปี
4. ให้รับเด็กในเขตพื้นที่ยริการเข้าเรียนชั้นอนุบาล โดยห้ามสอบวัดความสามารถทางวิชาการ
5. ชั้น ป.1 ห้ามสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ส่วน ม.1 และม.4  ไม่นำผล O-NET มาใช้ในการรับเข้าเรียน
6. นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ เช่นเดียวกันกับปีการศึกษา 2565 ( นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2565 )
7. ช่วงเวลารับนักเรียนกำหนดไว้ตาม ปฏิทินการรับนักเรียน 2566
8. นักเรียนต่อห้อง เช่นเดียวกันกับปีการศึกษา 2565 ( นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2565 )
และมี ปฏิทินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 แนบมาด้วย รายละเอียดดังรูป

นโยบายการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ. นโยบายการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ. นโยบายการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

รูปปฏิทินการรับนักเรียน 2566

นโยบายการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ.
รูปปฏิทินการรับนักเรียน2566

นโยบายการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ.

ที่มา : สนผ.สพฐ.


อ่านบทความและข่าวเกี่ยวกับการศึกษาอื่น ได้ที่ rukkkroo.com

นโยบายการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ.

อย่าลืมกดติดตามอัปเดตข่าวสาร ดีๆกันนะครับ ( Please follow us )
Facebook RUKKROO
Youtube RUKKROO
Twitter RUKKROO

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button