ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 นี้เป็นส่วนหนึ่งของ นโยบายการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ.ซึ่งเป็นแนวทางหรือปฏิทินให้สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อไม่ให้โรงเรียนและนักเรียนที่จะเข้าเรียนในสถานศึกษา มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้  ซึ่งปฏิทินการรับนักเรียนมีกำหนดการดังนี้

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

โดยรายละเอียดเรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักเรียนสามารถอ่านได้ที่นี่ > นโยบายการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ.
หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบโดยตรงได้ จากด้านล่าง

ขอบคุณ : สนผ.สพฐ. ที่เผยแพร่เอกสารและหนังสือราชการฉบับนี้

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button